Jak se stát partnerem?

Podpořit naši činost můžete poskytnutím finančního nebo materiálního daru, zakoupením propagačních předmětů, účastí na benefičních akcích a nebo se stát dobrovolníkem, součástí With Love týmu. Budeme rádi za jakoukoli podporu!
 
Formulář darovací smlouvy naleznete zde.
 

Partneři a sponzoři
Hotel Koliba

Hotel Koliba je hlavním partnerem Nadačního fondu With Love, kde má také své sídlo. 

Podpora je ze strany poskytnutí zázemí pro fuknci a správu fondu, poskytnutí prostor konferenčních sálů k uspořádání benefičních akcí fondu apod.

    Kontakt:
    Českolipská 2100, 412 01 Litoměřice
    www.kolibahotel.cz

 

 

 

 

  
Miroslav Prokůpek - Restaurace Johannahof