Nadační fond Lucie Šafránkové - With Love

 

Nadační fond With Love byl založen za účelem pomoci lidem, zejména dětem a seniorům, kteří se ocitli či ocitnou v jakýchkoliv nesnázích a těžkých životních situacích. Zaměřen je také na pomoc zvířatům. Rádi bychom podpořili tyto oblasti, kde je pomoc potřeba. Ať už se jedná o malé děti, které se ocitly bez rodičů, nemocné, seniory, kteří potřebují pomoci ve svých těžších, složitějších chvílích. A také zvířata, která to nemají s člověkem někdy vůbec jednoduché.

Souvisejícím cílem nadačního fondu je také majetková podpora různých organizací a spolků, právnických a fyzických osob, jež se obdobnou činností zabývají, a spolupráce s nimi.

Chtěli bychom co nejvíce podpořit tyto oblasti, ať už získáváním finančních darů sponzoringem, pořádáním benefičních akcí, prodejem propagačních předmětů apod..

 

Možností je spousta.....                                       Pomáhejte s námi.....              

 

                                                                

Statut

Statut NF.pdf (739871)

Správní rada

Předseda správní rady:

Ing. Lucie Šafránková

 

Člen správní rady:

Ing. Darina Waldhauserová

 

Člen správní rady:

Ing. Petr Růžička

 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady:

Ing. Marta Šindlářová

 

Člen dozorčí rady:

Ing. Ivona Baránková

 

Člen dozorčí rady:

Ing. Kateřina Svobodová (Mazúrová)