Společenský večer s aukcí fotografií a výtvarných děl pro Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích

Zveme Vás na Společenský večer s aukcí fotografií a výtvarných děl pro

Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích při příležitosti oslavy 15. výročí vzniku Hospice. My už se moc těšíme a rádi tuto akci podpoříme!

https://www.hospiclitomerice.cz/clanky/Spolecensky-vecer-s-beneficni-aukci.html