Setkání s MUDr. Dagmar Pohunkovou, se zakládající členkou hospiců v ČR

Ve středu 26. 8. 2015 jsme se mohly setkat se zakládající členkou hospicového sdružení Ecce Hommo, MUDr. Dagmar Pohunkovou. Děkujeme za velmi příjemné a inspirativní setkání, přiblížení vývoje hospiců a problemtiky paliativní péče vůbec... Více Vám  zveřejníme již brzy na našich stránkách :)