Kočárek pro Natálku

Zahajujeme veřejnou sbírku pro Natálku na koupi nového kočárku!

Přispět můžete zasláním částky na transparentní účet číslo 107-9471120237/0100, vedený u Komerční banky a variabilní symbol 001. Děkujeme i za další sdílení!

Natálka s rodinou a WITH LOVE