Další benefiční akce se sportovním duchem Král & Královna Kotliny s WITH LOVE vynesla Natálce krásných 13 000,- Kč

V neděli 26. 7. 2015 se konal další turnaj ze série Král & Královna Kotliny na golfovém hřišti v Terezíně, tentokrát ve spolupráci s nadačním fondem WITH LOVE na podporu Natálky.

Turnaje se zúčastnila spousta golfistů, kteří se na "benefiční" jamce č. 8 mohli dozvědět více o Natálce a činnosti With Love.  Pro začínající golfisty byla připravená i Golfová akademie.

"Záměrem akce bylo získání části finančních prostředků na uzpůsobení polohovacího křesla tak, aby splňovalo i funkci kočárku. Což se také díky Golofovémi hřišti Kotlina pro Natálku podařilo vybrat. Natálce bylo předáno krásných 13 000,- Kč.

Pro velký úspěch bychom rádi ještě tuto akci zopakovali. Chtěli bychom poděkovat celému týmu golfového hřiště Kotlina za poskytnutí skvělých podmínek a možnost tuto benefici vůbec uskutečnit. V neposlední řadě za perfektní a profesionální přístup v rámci organizace akce."

Chtěli bychom také poděkovat fotografovi Miloslavu Kuntovi za krásné fotky.

Tým With Love